protecció de dades

De conformitat amb el que estableix l’Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, pel qual es regula el dret d’informació en la recollida de dades l’informem dels punts següents:

– Les dades de caràcter personal que ens ha subministrat en aquesta i altres comunicacions amb vostè seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat de Lola Obiols

– La finalitat del tractament és la de gestionar de manera adequada la prestació del servei que ens ha requerit. Així mateix aquestes dades no seran cedides a tercers, llevat de les cessions legalment permeses.

– Les dades sol·licitades a través d’aquesta i altres comunicacions són de subministrament obligatori per a la prestació de servei. Aquests són adequades, pertinents i no excessius.

– La seva negativa a subministrar les dades sol·licitades implica la impossibilitat prestar-li el servei.

– Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercitar els corresponents drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb el que estableix la Llei 15/1999 davant Lola Obiols com a responsables de l’arxiu. Els drets esmentats els pot exercitar a través dels següents mitjans: lalolafoodanddrink@gmail.com, La Lola Food & Drink, carrer llorens tomàs i costa, 8, baixos, 25700 La Seu d’Urgell, 648804105

CONFIDENCIALITAT

La informació que pugui contenir aquest missatge, així com el seu (s) arxiu (s) adjunt (s) és totalment confidencial i va dirigida únicament al seu destinatari. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari assenyalat, o la persona responsable de lliurar el missatge al destinatari, o ha rebut aquesta comunicació per error, li recordem que està prohibida, i pot ser il·legal, qualsevol divulgació, distribució o reproducció d’aquesta comunicació, i li preguem que ens ho notifiqui immediatament i ens retorni el missatge original a l’adreça esmentada. Gràcies.

Virus: S’han pres les mesures pertinents per assegurar que aquest missatge i els seus fitxers adjunts estiguin lliures de virus. No obstant això, es recomana que el receptor de la mateixa procedeixi igualment a utilitzar els mitjans necessaris per assegurar-se la inexistència de virus i / o codi maliciós qualsevol.